Denkkracht interventies voor vertrouwenspersonen

Denkkracht interventies kunnen door allerlei verschillende soorten coaches en trainers ingezet worden. Ook voor de vertrouwenspersonen levert het nieuwe gesprekstechnieken op waardoor beweging komt in oude gedragspatronen.

Denkkrachtinterventies Vendl

"In mijn zoektocht naar scholings mogelijkheden ben ik op de denkkracht interventie gestuit. Deze methode biedt concrete handvatten die als vertrouwenspersoon zijn toe te passen zonder meteen alles te moeten kunnen en weten als volleerd coach. Na een eerste opvang van een melder kan de provocatieve aanpak de denkkracht van een melder stimuleren en hem/haar helpen een situatie te “herdefiniëren” voor alle partijen inclusief de melder zelf " - H. van Montfort, vertrouwenspersoon.

"Een luisterend oor, begrip tonen voor de ongewenste situatie waarin iemand zich lijkt te bevinden en daarover in gesprek gaan kan prima op een prikkelende manier. Dat blijkt soms al ruimte te geven."
E.Vreuls vertrouwenspersoon bij Maastro

"De vertrouwenspersoon trachten de melder te helpen de eigen situatie aan te pakken, de melder in de eigen kracht te zetten en eigenaar te maken van de eigen situatie. Hoe kun je mensen motiveren dit op te pakken? Dan kunnen denkkracht interventies een uitkomst bieden."
M. Schoffeleers vertrouwenspersoon bijMaatricht University.

“Bedankt voor de fijne en leerzame training; ik ga hier zeker mee aan de slag en ben thuis al met oefenen gestart, waardoor mijn man en ik de ochtend lachend begonnen zijn.” 
B. de Bruin, vertrouwenspersoon Zyud Hogeschool.

Denkkrachtinterventies Vendl

Intervisie
Vendl heeft op aanvraag een intervisiegroep begeleidt met een nascholing provocatief interveniëren voor vertrouwenspersonen. Ook in het vak van vertrouwenspersonen kan het soms verhelderend en nuttig zijn om een wat meer provocatieve aanpak te hanteren. Het doel van de dag was de deelnemers nieuwe werkmethoden en inzichten aan te reiken voor het verloop en de aanpak van één-op-één gesprekken, het vergroten van de creativiteit en interventie mogelijkheden verruimen.