KLM Cargo Samenwerkings-traject

Samenwerkingstraject KLM Cargo en Vendl

Voor KLM Cargo heeft Vendl een Samenwerkingstraject uitgevoerd, startend met orïenterende interviews, eindigend met verschillende trainingen om het betreffende team vooruit te helpen in hun samenwerking.

Het werken met het team van Vendl was inspirerend en verhelderend. Vendl heeft ons in staat gesteld een patroon te doorbreken en een weg in te slaan waarbij samenwerking en het team weer op de kaart is gezet." – Aldus Manager M. Osinga over het Samenwerkingstraject bij KLM Cargo.

"Hoe zorgen we ervoor dat we de dingen samen gaan doen, als één hecht team?"
Was de belangrijkste vraag op de laatste trainingsbijeenkomst voor KLM Cargo medewerkers. Op de laatste trainingsdag was te merken dat, het onderzoekstraject uitgevoerd door Vendl zijn vruchten heeft afgeworpen. De betrokkenheid van de medewerkers was zichtbaar en de sfeer tussen leidinggevenden (HOF's) en meewerkend teamcoördinatoren (Seniors) verbeterd. Eén van de Senior medewerkers merkte op bij aanvang van de laatste training: "De groepen van HOF's en Seniors zitten nu door elkaar heen, in plaats van zo ver mogelijk van elkaar verwijderd". 

Het afgelopen half jaar heeft Vendl een groep KLM Cargo Seniors (meewerkend voormannen) en HOF’s (leidinggevenden) begeleidt in een traject om een betere samenwerking te realiseren. Vendl heeft het traject van A tot Z uitgevoerd, wat inhoudt dat er begonnen is met het interviewen van alle betrokkenen, er tussendoor werkinterventies zijn geweest en dat er is geëindigd met een aantal intensieve trainingsdagen. Binnen het tijdsbestek dat Vendl had, 4 maanden is er een hoop gebeurd namelijk:  er zijn structurele overleg momenten ingevoerd, er is geleerd één op één feedback te geven aan elkaar, de medewerkers hebben elkaar als collega’s beter leren kennen, meer openheid/betrokkenheid en betere communicatie tussen Seniors en HOFS, meer sturing leren geven door de HOF’s, hoofd- en bijzaken van elkaar leren scheiden.

KLM Cargo Samenwerkingstraject

P. Mols over het samenwerkingstraject: 
“Van Vendl moesten we soms ineens een opdracht uitvoeren, ik was wat gefrustreerd dat we in 3 weken een functioneringsgesprek moesten houden, maar de druk op de ketel heeft er wel toe geleid dat we ons bewust werden datwe veel meer voor elkaar kregen in korte tijd dan gedacht.”