LVV keurmerk Opleiding Vertrouwens persoon

Sinds het eerste kwartaal van 2013 is Vendls basisopleiding tot Vertrouwenspersoon gekeurmerkt door de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen (LVV).

De LVV ondersteunt de aangesloten vertrouwenspersonen en behartigt hun belangen

LVV Vendl

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Meer in het algemeen is het doel van de LVV gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak. De vereniging wil op die manier ertoe bijdragen dat in arbeidsorganisaties serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en andere ongewenste gedragsvormen.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Er hebben zich inmiddels al bijna elfhonderd leden aangesloten.