Narcisme

Een week geleden heb ik een dag gevolgd over narcisme. Tijdens deze dag heb ik heel veel geleerd. In deze blog zal ik mijn provocatieve zienswijze met jullie delen met betrekking tot narcisme.

les 3 

Vendl-narsisme-leeuw.jpg
 

“Ik ben een beest geworden, na mijn diagnose Autisme”

Er kwam een vraag uit het publiek naar aanleiding van de lezing Eddie Brummelman, onderzoeker naar oorzaken van narcisme. Een deelneemster zei: ‘Ik behandel kinderen met een autistische stoornis. In onze praktijk wordt vaak het boek aangeraden: “Ik ben speciaal”. Brummelman antwoordde met een anekdote. 'In de loop van mijn onderzoek kwam ik een jongen tegen die tegen mij zei: Ik ben een beest geworden. Ik vroeg door naar waarom hij dit zei de autistische jongen antwoordde: omdat mijn ouders zijn gestopt met opvoeden, ik mocht ineens alles van mijn ouders omdat ik een 'ziekte' had.' 
Door het plakken van etiketten en het doen van diagnoses bij kinderen duw je ouders in een fixed mindset. Een fixed mindset staat voor een manier van denken waarbij je basale kwaliteiten als intelligentie en kwaliteiten vaststaande entiteiten zijn en niet te veranderen (Carol Dweck). Terwijl er zo veel onderzoek zijn die wijzen naar het tegenovergestelde!

Als provocatieve psycholoog zie ik dit in de hulpverlening gebeurden. Ouders denken geholpen te zijn met een diagnose, ‘dan weet ik wat hij heeft’ maar dit is schijnzekerheid. Je moet er nog steeds mee leren omgaan! Je krijgt een fixed mindset door diagnoses: juist in het contact van behandeling kun je leren hoe je er mee om moet gaan. Ouders hebben zo’n behoefte aan diagnoses maar dan lijkt het of ze dan niets meer hoeven te doen of dat ze het aan specialisten mogen overlaten.

Les 3: Geen nadruk op de diagnose, maar op hoe ga je (of als gezin) om met afwijkingen?