Hoe doen wij onderzoek?

Ons onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de vaardigheid kritisch denken.

Kritisch denken is geen aangeboren talent. Het vergt discipline om telkens opnieuw naar jezelf en je handelswijze te kijken. Wij kijken als vanuit een helikopter, daarbij gebruiken wij de volgende ingrediënten;

  • nieuwsgierigheid
  • analyse
  • verbeeldingskracht
  • definiëren
  • onderzoeken
  • luisteren
  • vragen
  • beredeneren
  • onafhankelijke wil
  • interveniëren


Un-block team

 'Mensen praten niet meer met elkaar maar over elkaar' is een veel gehoorde uitspraak van klanten die de hulp van Vendl inroepen. Vastgelopen communicatie is meestal de oorzaak als wij gevraagd worden te onderzoeken waarom er zo'n slechte werksfeer hangt, waarom mensen met van alles bezig zijn behalve met het goede, of waarom het team is vastgelopen. Kortom, wanneer er een frisse wind nodig is om bepaalde verstoppingen te ontstoppen en het bedrijf(sonderdeel) weer goed te laten funtioneneren.Bekijk het un-block Team filmpje en u begrijpt meteen wat we bedoelen. 


Artikelen

Vendl heeft o.a. onderzoek verricht naar de gevolgen van ongewenste omgangsvormen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het artikel: Ban de Hufter in TvOO.