Je leert wat niet veel mensen kunnen…

Provocatief coachen is niet een zoveelste variant van coachen. Het is een wezenlijk andere benadering, waarbij de provocatieve coach niet optreedt als de deskundige die een oplossing weet. In plaats daarvan stimuleert hij vanuit een belangeloze, verwonderde en uitdagende houding de cliënten om hun denken te verbreden. En dat geeft lucht!

Cartoon_succes.jpg
 

Inhoud Opleiding

De hoofdelementen van provocatief coachen zijn therapeutische humor, verbondenheid, een positieve grondhouding en uitdaging.
Deze drie thema's en Adélka's boek: U lijkt me een vrij hopeloos geval - Provocatief Coachen: Interventies die werken - vormen de basis van deze training.
De opleiding tot provocatief coach bestaat uit drie blokken.

Blok 1
Uitdagen, contact maken & humor inzetten

Basis elementen (uitdagen, contact en humor), ontstaansgeschiedenis van provocatieve coaching en improvisatie komen aan bod. Verschillen met de gangbare hulpverleningsmethoden worden behandeld. Je krijgt inzicht in wat de provocatieve filosofie inhoudt en hoe belangrijk het is om provocatieve interventies niet als trucje in te zetten, maar als een overtuiging.

Over Contact

Warmte voelen en contact maken met je cliënt is geen nieuwe techniek maar een absolute must als je provocatief gaat coachen. Je moet compassie voelen voor het probleem, maar tegelijk het grappige ervan inzien. Als je de opleiding begint met het leren van deze vaardigheid, zorgt het er ook voor dat je een gevreesde beginners valkuil kunt voorkomen: sarcasme met als gevolg het kwijtraken van je klant.

Over Humor

De nadruk in dit blok ligt op het gebruik van humor welke voortkomt uit verbondenheid. Bij deze humor is er plek voor erkenning van onze menselijke krachten en zwakheden. Dat is precies het instrument waar de provocatieve coach veelvuldig gebruik van maakt.

Wat leer je?

 • Vaardigheden om te improviseren en belangrijke improvisatievaardigheden kunnen inzetten bij cliënt sessies

 • Provocatieve diagnostiek toepassen

 • Identificeren van gedragsblokkers voor gedragsverandering

 • Gangbare paden in het brein te doorbreken

 • Leren omdenken

 • Nieuwsgierige houding zonder belang aannemen

 • Leren om uitspraken te doen en tegenargumenten voor te schotelen aan de cliënt

 • Gebruiken van beelden en de cliënt metaforen ontlokken

 • Verschillende manieren om voordelen van problemen te ontdekken en gebruiken in sessies

 • Tegengas geven in warmte met gebruik van humor

 • Geschiedenis en de plaats van provocatieve therapie in coaching en therapieland

Blok 2
Leren uit te dagen en provocatieve technieken

In dit blok leer je naast het gebruik van liefde en humor ook de uitdagingen die het provocatieve coachen zo specifiek maken.
Hoge bomen vangen veel wind. Wie provocatief coacht kan verwachten dat zijn/haar cliënt weer in beweging komt en ook tegengas gaat geven. In dit blok leer je hoe je dit kunt interpreteren. Het kunnen kietelen van niet-effectief gedrag brengt verzet met zich mee. De vertraagde werking van het provocatieve coachen komt aan bod. In dit blok werken we een dag met Jeffrey Wijnberg die kan putten uit meer dan 10.000 cliënt uren ervaring.

Wat leer je?

 • Identificeren en uitdagen van metaforen in cliënt sessies

 • Mogelijkheid om provocatief coachen te gebruiken om gevoelens te draaien om de toestanden van de cliënt te veranderen

 • Stemtraining en dramavaardigheden om een krachtigere communicator te worden

 • Mogelijkheid om suggestieve uitspraken te gebruiken om de aandacht van de cliënt te richten

 • Vermogen om metaforen te herkennen en in te zetten bij het verkennen van een probleem

 • Gebruik van cognitieve gedragstherapie om niet-effectieve gedachten op te sporen en om te buigen bij de cliënt

 • Mogelijkheid om hypnose-inductie van 5 minuten te creëren en vast te leggen voor specifieke klantbehoeften

 • De mogelijkheid om alle Farrelly Factoren en provocerende standpunten gemakkelijk te gebruiken, met behulp van het plaagspel en de implicaties van de houding te begrijpen

 • Patronen herkennen bij problematieken en herkennen van patronen in klanten

Blok 3
Vasthouden en integratie met cliënten

In dit blok leer je alle technieken samen en door elkaar te gebruiken. We werken met echte cliënten waarmee je kunt oefenen. Deelnemers kunnen eigen cliënten meenemen of Vendl zorgt hier voor. De cliënt gesprekken zullen met video gemonitord worden en je krijgt gerichte feedback.

Wat leer je?

 • Therapeutische en zakelijke toepassingen van provocatief coachen door middel van oefenen met cliënten

 • Vasthouden om met het kernthema te van de cliënt werken

 • Houden van een volledige cliënt-sessie van eerste contact tot vervolgsessies

 • Jouw uit te bouwen talent bij provocatief coachen

 • Het provocatieve veld te integreren met jouw dagelijkse werkzaamheden

 • Met live cliënt onder supervisie te werken

Tijdsinvestering

De opleiding is opgebouwd uit 3 blokken van 4 en 3 dagen en één supervisiedag (11 dagen van 7 uur = 77 uur )

De training biedt plaats voor maximaal 10 deelnemers. Iedereen krijgt zo de mogelijkheid om zelf een provocatieve sessie te ondergaan en er is tijd om iedereen persoonlijk te coachen. Ook krijg je extra audio en video materiaal ter beschikking als leerondersteuning.

Tussen de bijeenkomsten neemt leren in de praktijk een belangrijke plaats in. Coachingsopdrachten, 3 keer intervisie, supervisie, reflectieverslagen en leeswerk. Daarnaast doe je een provocatief project dat aansluit op jouw werkterrein.

De studiebelasting buiten de contacturen in de les is ongeveer 90 uur.
12 coachingsgesprekken


Provocatief coachen in het kort

De provocatieve coach gedraagt zich onorthodox: hij geeft de cliënt meer gelijk dan hem lief is, heult met de vijand, plaagt, verschuift de schuld, en bewandelt zijwegen. Uitdaging is belangrijk bij werkplezier en realisme verhoogt de kans op een duurzame verandering. Beide elementen gebruikt de provocatieve coach.

Met provocatief coachen krijg je vaardigheden aangereikt waarin je op een veel natuurlijkere manier kunt coachen. Maar wel met een wetenschappelijk fundament. De opleiding is gebaseerd op de provocatieve therapie van Frank Farrelly en verenigt oefeningen en technieken uit het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse perspectief. Adélka Vendl is bezig met wetenschappelijk onderzoek naar provocatief coachen en de nieuwste uitkomsten worden in de opleiding besproken.

De coachingsvorm bestaat niet uit een aantal stapsgewijze handelingen, maar is eerder een soort collage van allerlei krachtige en paradoxale interventies. Een aantal van deze interventies is goed onderzocht in de psychologie en coachingspsychologie.

De twee centrale hypotheses bij provocatieve psychologie zijn:

 1. Door zorgzame provocatie heeft de cliënt de neiging zichzelf te veranderen maar juist in de tegengestelde richting van wat de therapeut hem aanraadt.

 2. Als de cliënt wordt aangemoedigd (op een humoristische en zorgvuldige manier) om zijn belemmerende gedrag voort te zetten, zal de cliënt juist gedrag vertonen dat méér in overeenstemming is met de sociale normen.

 3. De cliënt gaat zichzelf en anderen juist op veel positievere wijze zien.