Provocatief coachen is een onorthodoxe methode die er voor zorgt dat iemand emotioneel betrokken blijft bij de training/ coaching. Hierdoor is hij/zij bereid naar zichzelf te kijken en in actie te komen. Provocatief coachen bestaat uit drie basiselementen:

  • uitdagen
  • humor
  • goed contact


Uitdagen

Het aspect uitdagen wordt te weinig gebruikt in coaching. Uitdagen is niet hetzelfde als confronteren. De prikkeling zorgt er voor dat iemand gemotiveerd raakt om het anders te doen of anders over zijn situatie te denken.


Humor

De cliënt wil het ene bereiken, maar doet iets totaal contraproductiefs. Daar zit humor in! Om dit te laten zien aan uw cliënt gebeuren er drie dingen:

  • Samen lachen verbindt en relativeert
  • Relativering zorgt voor minder focus op klagen: Stom dat ik zo handel! en richt zich op actie hoe kan ik het beter aanpakken?
  • Met een humoristische insteek kan veel meer ter sprake gebracht worden, zonder dat de ander zich op de vingers getikt voelt


Goed contact

De moed om uitspraken te doen en de positieve kant van problemen te benadrukken creëert gek genoeg een goede band. Uw cliënt voelt: hé, dit is iemand die iets tegen mij durft te zeggen !  Hoe hoger je in de boom zit, hoe minder mensen er binnen de organisatie durven te zeggen hoe uw gedrag overkomt. De provocatieve coach durft dit wel.

 

Werkwijze

Tijdens de dag doen we vooral veel oefeningen. Naar aanleiding daarvan wordt er theorie aangeboden. Ook bent u op een intensieve en spontane manier bezig met communicatie en interactie. Het uitgangspunt van provocatief werken is: risico's nemen, uitvergroten, accepteren, goed kijken, luisteren én durven falen.