Vincent van der Heijden - 3b3advies

Vincent-van-der-Heijden.png

Als collega arbeids- en organisatiepsycholoog en net als Adélka, ‘opgevoed’ en opgeleid in de wetenschappelijke fundamenten van de psychologie, ben ook ik geïnteresseerd in het ‘evidence-based’ karakter van het provocatieve gedachtegoed. Met een voorliefde voor modellen en theorieën over succesvol gedrag en gedragsontwikkeling in organisaties, keek ik daar natuurlijk al reikhalzend naar uit. Dit nadat ik de ‘misverstanden en feiten’ over provocatief coachen uit de eerste uitgave al met veel plezier tot mij had genomen en de gepresenteerde inzichten en technieken inmiddels ook regelmatig toepas in het werken met coachees.

Het mooie van deze bijgewerkte versie is dat er, door aan te sluiten bij bestaande inzichten, bijvoorbeeld rondom de kracht van ‘doelen stellen’, het belang van ‘autonomie’ en de, zelfs op hormonaal niveau, positieve effecten van ‘humor’, een samenhangend beeld ontstaat van de impact die de provocatieve aanpak op mensen kan hebben. ‘Kan’ hebben inderdaad, omdat, hoe spijtig wellicht ook, het niet de haarlemmerolie is die wij met z’n allen wensen. Zo realistisch en relativerend is de auteur dan ook wel weer.

Daar schuilt voor mij ook de kracht in het provocatief werken: door met je coachees eerst, door middel van de basiselementen humor, liefde en uitdaging, de extremen te verkennen – in gedachtes, gevoelens, in gedrag – ontstaan realistisch en reële inzichten die het fundament vormen voor de gewenste gedragsontwikkeling, dan wel voor de acceptatie van de situatie zoals die is.

Vincent van der Heijden, Registerpsycholoog NIP/A&O, assessmentpsycholoog, (loopbaan)coach & trainer. Eigenaar 3b3advies en als coach verbonden aan Lemon Grass Coaching.