Back to All Events

Hoe leren wij deelnemers provocatief coach te worden?

Wij zijn er van overtuigd dat leren niet alleen plaatsvindt via de traditionele manier van lesgeven, theorie overbrengen en oefenen. Fysieke oefeningen, benadering vanuit het improvisatie theater en bewegingsleer geven vaak goed inzicht in hoe interventies bij cliënten werken. U ervaart als deelnemer ook de blokkades waar u zelf mee worstelt. Tijdens de opleiding wordt helder hoe u deze ervaring bij uw cliënten kan toepassen. Concentratieoefeningen maken deel uit van het leerproces. Leervragen worden beantwoord door deelnemers eerst te laten ervaren, hierna formuleer je je eigen antwoord vaak zelf. Heel veel leervragen worden opgelost of begeleid door zelf onderzoek te doen of door actief te experimenteren. Na de trainingsdagen gaat de oefening gewoon door en wordt gebruikt voor reflectie en het koppelen van de ervaring in de theorie.

Improvisatie oefeningen:
Bij provocatief coachen is het normaal dat u veel gaat denken, omdat je verschillende elementen wilt verweven in het coachingsgesprek. Vaak verdwijnt dan de spontaniteit. Die spontaniteit is juist nodig om een goed provocatief gesprek neer te zetten. Oefeningen rondom leren falen, plezier bleven aan fouten en minderen van perfectiedrang zijn uitstekend te leren middels improvisatie oefeningen. We gebruiken oefeningen van Keith Johnstone, de grondlegger van het improvisatie theater. Hij zorgde ervoor dat mensen op het toneel toegang kregen tot hun eerste impulsen waardoor hun vaardigheid om theater uit het niets te maken vergroot werd. En dit is ook heel belangrijk voor provocatief coachen. Als je toegang krijgt tot je spontane reacties ben je in staat van heel weinig (iemand die binnenkomt en zuchtend gaat zitten) al iets te maken. Je leert je spontane reacties te vertrouwen en leert ook wanneer ze meer een projectie van jezelf zijn en wanneer ze bruikbaar zijn. Improvisatie zorgt voor speelsheid, veel plezier, lachen, lucht voorkomen van dips, en een energie boost in de hele opleiding. André Bessling, schrijver van ‘theater uit het niets’ zal grote delen van het improtheater verzorgen.

Psychologie:
Elke coach moet een minimum aan psychologische kennis hebben wil hij überhaupt in staat zijn iemand anders te helpen. In de opleiding besteden we aandacht aan basisemoties van mensen: boosheid, blijheid, angst, schuld en schaamte. Door middel van de Rationel Emotieve Training (RET) krijgt u een heel handige kapstok over gedachten van mensen die een bepaalde emotie hebben. Die inzichten moet u goed paraat hebben zodat u als provocatief coach uw cliënt net iets voor kunt zijn en hem uitvergroot kunt voorspiegelen hoe hij zich wel of niet zal gedragen in bepaalde situaties. Met de grondbeginselen van de RET krijgt u hier grip op.

Fysiek:
Door bewegingsoefeningen leert u de controle loslaten. Bij provocatief coachen zult u moeten leren minder ‘vanuit het hoofd dingen’ te leren, maar door intuïtief te handelen en contact te maken interventies te plegen. Het gaat hier niet om een vaag of ongrijpbare handeling die u in de training moet doen, maar om je bewust te zijn van je fysieke uitingen. Zodat u, net als kinderen, weer schaamtelozer kunt zijn en er plezier aan leert beleven. Die schaamteloosheid hebt u nodig om u vrij te voelen bij het provocatief coachen. En om goed te kunnen mikken.

Demonstratiesessies:
In elk blok worden er een aantal demonstratie sessies live gegeven. zodat iedereen kan zien hoe het gaat. Het geeft u de gelegenheid uw vragen gelijk te toetsen en effecten te zien.

Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing