Back to All Events

Provocatieve interventies in Mediation

Mediation-Haaglanden.png

Wat houdt deze provocatieve training in?

Door als mediator provocatief te werken tijdens je mediations en je deelnemers provocatief te coachen, krijg je meer zicht op hun onderlinge gedrag, hun jegens elkaar ongewenste omgangsvormen en wordt het doordat je grip krijgt op hùn weerstand makkelijker om te gaan met de (machtsver)houding die zij naar elkaar toe innemen. Dat motiveert de deelnemers om anders naar de situatie te gaan kijken: je creëert als mediator een ander en verfrissend referentiekader voor hen en stimuleert hun zelfoplossend vermogen, waardoor het eerder mogelijk is naar elkaars belangen te luisteren en tot beslissingen te komen. Met provocatieve interventies beschik je over 'afleidingstechnieken' waardoor het zelfs goed mogelijk een mediation die dreigt vast te lopen weer vlot te trekken. 
 
De provocatieve stijl is gebaseerd op een speelse mix van humor, uitdaging en goed contact; en kenmerkt zich vooral door het onmiddellijk effect. Door beide partijen uitdagend uit elkaar te drijven en alle standpunten nog verder op scherp te zetten, komen zij, vaak mede door gebruik van humor, juist bij elkaar. 
 
Besproken wordt onder meer: wat onder provocatieve interventies wordt verstaan, wat beoog je er als mediator mee; wanneer zet je deze interventie(s) wèl of jùist niet in, hoe deze aan te leren, hoe te vertrouwen op je eigen impulsen, hoe belangrijk de juiste diagnose is aan de hand van de eerste zin van de deelnemers, welke angst ligt onder hun reacties, hoe problemen van feiten kunnen worden gescheiden en wat de voordelen van de problemen van je deelnemers zijn.

Er wordt in communicatiepatronen geoefend en aan het einde van de dag beschik je over tenminste 3 provocatieve interventies waarmee je aan de slag kunt!

Adélka Vendl is psycholoog, provocatief, uitdagend, warm, gepassioneerd en analytisch.  Zij heeft een eigen praktijk waarin zij zich vooral richt op (jonge) vrouwen met carrière, ambitieuze professionals, leidinggevenden en ondernemers. Zij leidt andere hulpverleners op en is begonnen met haar promotie over provocatief coachen. Haar promotor is Martin Euwema van de KU in Leuven.

Adélka Vendl is psycholoog, provocatief, uitdagend, warm, gepassioneerd en analytisch.

Zij heeft een eigen praktijk waarin zij zich vooral richt op (jonge) vrouwen met carrière, ambitieuze professionals, leidinggevenden en ondernemers. Zij leidt andere hulpverleners op en is begonnen met haar promotie over provocatief coachen. Haar promotor is Martin Euwema van de KU in Leuven.

Voorbereiding
Om meer vaart te kunnen maken tijdens haar training, raadt Adélka iedereen die de training gaat volgen aan om vóóraf haar boek "U lijkt mij een vrij hopeloos geval" te lezen. Dit boek is inbegrepen in de kosten van de training en kan direct na aanmelding naar je toegezonden worden of op een af te spreken adres worden opgehaald.

Praktische informatie

Datum:
1 november 2018 van 09:00 uur tot 17:00 uur

Locatie:
Hotel Van der Valk Den Haag-Wassenaar (voorheen Bijhorst)
Zijdeweg 54
2245 BZ Wassenaar
www.hoteldenhaagwassenaar.nl

Kosten:
De kosten zijn op basis van minimaal 20 deelnemers € 180,- per persoon, inclusief de kosten van het toezenden van het boek. Er is geen BTW verschuldigd.

PE-punten:
Er zijn voor deze dagtraining 6 PE-punten bij het MfN aangevraagd, die worden toegekend als je de hele training hebt bijgewoond.

Programma:
09:00 uur Inloop met koffie en thee
09:30 uur Aanvang training
16:45 uur Afronding en invullen evaluatieformulieren

Gedurende de dag zijn er koffie- en theepauzes en een uitgebreide lunch. De tijdstippen worden in overleg met Adélka Vendl bepaald. 

Aanmelden:
Omdat deze training erg gewild is, zien we je spoedige aanmelding graag tegemoet!