De Provocatieve stijl van Vendl

Vendl: Tja met zulke ouders.....

Provocatieve psychologie =
Actiegericht, snel, werkzaam en leuk

Of het nu gaat om coachen, trainen, of adviseren: wij werken graag vanuit de provocatieve stijl.
Provocatief betekent niet dat je clienten mag kwetsen, vrijuit beledigen of onderuithalen, zoals helaas nog veel mensen denken. De provocatieve stijl biedt een wezenlijk andere benadering. Er wordt opgetreden vanuit een belangeloze, verwonderde en luchtige houding om het denken te verbreden. In tegenstelling tot de traditionele deskundige die oplossingen aandraagt of adviezen geeft.

De Provocatieve psychologie werkt vanuit een aantal basisprincipes die ervoor zorgen dat we snel en gericht uw probleem kunnen oplossen.
Uitdaging: het actief prikkelen en uit de tent lokken.
Zorgt voor: kracht, authentieke actie en eigen verantwoordelijkheid
Humor: een vrolijke, relativerende gevoelstoestand.
Zorgt voor: betrekkelijkheid inzien en focus op de goede plek
Persoonlijk contact: een sfeer van betrokkenheid en waardering.
Zorgt voor: persoonlijke inzet en gezien worden

Onze klanten waarderen met name de diepgang, out of the box denken, professionaliteit, humor en betrokkenheid. 

Vendl verzorgt al meer dan 15 jaar opleidingen (opleiding tot provocatief coach) en advies op het gebied van gedragsverandering.

Be good ánd Do good

Vendl is niet alleen betrokken bij haar klanten maar draagt ook bij aan maatschappelijke verandering. Zie onze betrokkenheid bij Thecoachingfellowship

info@vendl.nl
030-7370871
Soestdijkseweg-Zuid 217, 3721 AD, Bilthoven