Werkwijze:

De seriële opbouw zorgt er ook voor dat je van eenvoudige naar steeds complexere vormen van provocatief coachen wordt geleid.

Wij zijn er van overtuigd dat leren niet alleen plaatsvindt via de traditionele manier van lesgeven, theorie overbrengen en oefenen. Het zogenaamde plaatje praatje daadje. Fysieke oefeningen, benadering vanuit het improvisatie theater en bewegingsleer geven vaak goed inzicht in hoe interventies bij cliënten werken. Je ervaart als deelnemer ook de blokkades waar je zelf mee worstelt. Tijdens de opleiding wordt helder hoe je deze ervaring bij jouw cliënten kan toepassen. Concentratieoefeningen maken deel uit van het leerproces, leervragen worden beantwoord door deelnemers eerst te laten ervaren, hierna formuleer je je eigen antwoord vaak zelf. Heel veel leervragen worden opgelost of begeleid door zelf onderzoek te doen of door actief te experimenteren. Na de trainingsdagen gaat de oefening gewoon door en wordt het gebruikt voor reflectie en het koppelen van de ervaring in de theorie.

Huiswerk
Een groot onderdeel van deze opleiding is dat je de aangereikte theorie en oefeningen in je echte praktijk gaat uitproberen. Zorg er voor dat je alvast een paar cliënten paraat hebt. Dat kunnen ook gewoon vrienden zijn, de buurvrouw of een collega. Wat laagdrempelige cliënten maakt het je makkelijk om ‘lekker aan te rommelen’. Je bent aan het leren, fouten maken moet!

Improvisatie oefeningen
Bij provocatief coachen is het normaal dat je veel gaat denken omdat je verschillende elementen wilt verweven in je coachingsgesprek. Vaak verdwijnt dan de spontaniteit. Die spontaniteit is juist nodig om een goed provocatief gesprek neer te zetten. Oefeningen rondom leren falen, plezier bleven aan fouten en minderen van 'perfectiedrang' zijn uitstekend te leren middels improvisatie oefeningen. We gebruiken oefeningen van Keith Johnstone, de grondlegger van het improvisatie theater. Hij zorgde er voor dat mensen op het toneel toegang kregen tot hun eerste impulsen waardoor hun vaardigheid om theater uit het niets te maken vergroot werd. En dit is ook heel belangrijk voor provocatief coachen. Als je toegang krijgt tot je spontane reacties ben je in staat van heel weinig (iemand die binnenkomt en zuchtend gaat zitten) al iets te maken. Je leert je spontane reacties te vertrouwen en leert ook wanneer ze meer een projectie van jezelf zijn en wanneer ze bruikbaar zijn.

Psychologie
Elke coach moet een minimum aan psychologische kennis hebben wil hij überhaupt in staat zijn iemand anders te helpen. In de opleiding besteden we aandacht aan de basis emoties van mensen: boosheid, blijheid, angst, schuld en schaamte. Door middel van de cognitieve gedragstherapie krijg je een handige kapstok over gedachten, gevoelens en gedrag van mensen. En hoe je provocatief kunt zorgen dat mensen un denkgewoonte aanpassen.

Wetenschap
Coachingspsychologie is de wetenschappelijke basis die het werk van alle professionele coaches ondersteunt. De vertaling van wetenschap in de coachingpraktijk is de kracht van Vendl. Onderzoek doen, in contact zijn met universiteiten o.a. KU Leuven, zorgen er voor dat de opleiding aan de hoogste standaarden voldoet. Inzichten worden gedeeld in de opleidingen en er is gelegenheid om mee te participeren in projecten.

Fysiek
Door bewegingsoefeningen leer je de controle loslaten. Bij provocatief coachen leer je veel ballen tegelijk in de lucht houden. Dat doe je met je hoofd. Tegelijk doen we een beroep op je intuïtie en improvisatie. Je lijf geeft vaak aan waar je vast zit zonder dat je het weet. Door bewegingsoefeningen krijg je hier inzicht in. Je leert je bewust te zijn van je fysieke uitingen zodat je, net als kinderen weer schaamtelozer kunt zijn en er plezier aan leert beleven. Die schaamteloosheid heb je nodig om je vrij te voelen bij het provocatief coachen. En om goed raak te kunnen schieten

Welke provocatieve competenties komen aan bod:

 • Respectvol uitdagen

 • Gebruik van innerlijke impulsen

 • Echt contact maken

 • Uitspraken te doen

 • Lef

 • Beelden oproepen

 • Eerste indruk gebruiken

 • Details durven vragen

 • Reacties uitvergroten

 • Tegengas geven

 • Spelen met je eigen gedrag

 • Stereotype wijsheden gebruiken

 • Humor gebruiken

 • Systemisch kijken

 • Eigen tolerantie voor afwijkingen vergroten

 • Jezelf op de hak durven nemen

Wat krijg je extra in de provocatieve opleiding?

 • Het provocatieve coachspel ontwikkeld door Vendl en geënt op de uitgangspunten van Frank Farrelly (grondlegger).

 • Een syllabus met alle oefeningen.

 • Twee supervisie momenten gedurende de opleiding.

 • Artikelen over provocatief coachen vanuit verschillende windhoeken van de wereld.

 • Mogelijkheid om een supervisiedagen te volgen met ervaren provocatieve coaches (o.a. met Jeffrey Wijnberg)

 • Video materiaal van Frank Farrelly met cliënten en nabespreking.

 • Je eigen audio opnames van je provocatieve gesprek met de trainer.

 • Twee geluidssessies met cliëntgesprekken ter analyse.

 • Twee keer supervisie van 30 minuten door Adelka Vendl.