DE PROVOCATIEVE STIJL VAN VENDL

Provocatief coachen = Actiegericht, snel, werkzaam en leuk

Of het nu gaat om coachen, trainen, of adviseren: wij werken graag vanuit de provocatieve stijl.
Provocatief betekent niet dat je clienten mag kwetsen, vrijuit beledigen of onderuithalen, zoals helaas nog veel mensen denken. De provocatieve stijl biedt een wezenlijk andere benadering. Er wordt opgetreden vanuit een belangeloze, verwonderde en luchtige houding om het denken te verbreden. In tegenstelling tot de traditionele deskundige die oplossingen aandraagt of adviezen geeft.
Meer informatie? Mail ons: info@vendl.nl

 

De Provocatieve stijl werkt vanuit een aantal basisprincipes die ervoor zorgen dat we snel en gericht uw probleem kunnen oplossen.
Uitdaging: het actief prikkelen en uit de tent lokken.
Zorgt voor: kracht, authentieke actie en eigen verantwoordelijkheid
Humor: een vrolijke, relativerende gevoelstoestand.
Zorgt voor: betrekkelijkheid inzien en focus op de goede plek
Persoonlijk contact: een sfeer van betrokkenheid en waardering.
Zorgt voor: persoonlijke inzet en gezien worden

Waarom?

Gedragsverandering is lastig. Het veranderen van de bestaande interpretaties en gedachten vereist discipline, zelfinzicht en eerlijk durven kijken naar jezelf en de niet beïnvloedbare zaken in de organisatie. Respectvol prikkelen leidt tot:

  • meer resultaat op korte termijn
  • sneller zicht op de kern van het probleem
  • reëele inschatting van kosten en baten
  • helder inzicht in psychologische principes die spelen binnen de organisatie
  • een professionele gesprekspartner die aangenaam én 'streetwise' is

Hoe werkt de provocatieve stijl?

Aanpak provovatief coachen
 

De provocatieve stijl gaat uit van totaal andere principes dan de gebruikelijke vormen van advisering of consulting. In de Volkskrant stond een uitgebreid artikel over therapeuten en coaches die zich te veel zouden richten op de negatieve kanten, terwijl de focus verleggen naar wat wél lukt zeker goede resultaten behaalt. In onze gesprekken en adviezen hanteren wij dan ook een basishouding van positieve acceptatie. Wij waarderen de cliënt zoals hij is. Maar binnen dat kader van positieve acceptatie dagen wij u op onorthodoxe wijze uit. Door absurde uitspraken te doen, u meer gelijk te geven dan u lief is, door onhaalbare oplossingen aan te dragen, door te heulen met de vijand, door zijwegen te bewandelen...

Dit is een radicaal andere communicatie dan de traditionele vorm van advisering. Geen gezapige sfeer van jaknikken. Nee, u wordt stevig aan de tand gevoeld. Maar wel altijd in een sfeer van waardering en goed contact. Nooit beledigend, maar immer versterkend. Omdat het niet voelt als een kunstmatig gesprek, maar meer als een gesprek met een goede vertrouweling wiens raad u waardeert. 


Het effect?

Het verwachtingspatroon wordt doorbroken, creativiteit wordt aangeboord en samen wordt er gekeken naar nieuwe manieren van oplossen.
Als je blijft kijken zoals je keek, zie je wat je altijd zag.

Wij leren u anders kijken!