Leren zonder trainer

In mijn blog over de ADT heb ik het gehad over Sugata Mitra. 

Door het kijken van TedX filmpjes was ik al zijn fan en nu ik hem live gezien heb, ben ik dat nog meer. Terwijl hij dezelfde boodschap had, bleef hij toch boeien van de eerste tot de laatste minuut.

Hoe doet hij dat?
Hij is bescheiden en nederig, ondanks zijn succes. En dat is geen houding, het is echt. Het  is niet kruiperig bedoeld, maar meer in de zin van dat hij weet welk succes aan wie wordt toebedeeld. Elke keer als wij applaudisseren zei hij iets van:'That is for the children who learned themselves internet' of 'This is for the 600 grannies who give free time to coach children.'

Wat is zijn grote punt?
Kinderen kunnen zichzelf elk denkbare onderwerp aanleren als je ze toegang tot internet geeft, ze kunnen samenwerken en er een computer is. Daarnaast is er iemand die ze ondersteund als ze vragen hebben. Verder niets.

Sugata is hier achter gekomen doordat hij in achtergestelde delen van India ergens in de stad een computer in een muur had gemetseld. Daarna observeerde hij wat er nu eigenlijk gebeurde. De kinderen leerden zichzelf browsen. En meer! Ze leerden zelfs over biotechnologie met behulp van de computer en internet.

 

 Er zijn drie dingen waarom ik Sugata Mitra vernieuwend vind.

  1. Hij gebruikt provocatieve technieken om de kinderen aan te moedigen: “Ik ga jullie achterlaten met een onderwerp dat véél te moeilijk is en dat jullie echt niet bij machte zijn om zelf te leren”. Toen hij twee maanden later terug kwam zei een van de meisjes: 'Afgezien van dat we weten dat onjuiste replicatie van het DNA ziektes veroorzaakt, weten we niets...'

  2. Hij kijkt óver zijn functie heen en wordt geleid door nieuwsgierigheid. Zijn creatieve geest werd niet niet gehinderd door angst-gedachten als: 'Maar als kinderen zichzelf dingen kunnen leren dan wordt ik vervangen door een computer en ben ik niet meer nodig!'

  3. Zijn onderzoek is ingegeven vanuit zijn eigen leefomgeving en cultuur. Hij draagt bij aan de ontwikkeling van zijn land en voldoet daarmee aan een van de regels van global leaders van Andrea Jung: Not only be good but also do good.

 Ik geloof in deze methodiek, het bevorderen van zelflerende systemen.

De toevoeging die Sugata nog gaf zijn wel waardevol voor trainers die met volwassenen werken. Wij volwassenen moeten nog iets afleren, dus het duurt langer voordat we onszelf organiseren en net als de kinderen, met smaak en gelag zélf aan de slag gaan. Maar het kan zeker.
Begin met te kijken naar: welke targets kunnen mij werknemers zelf halen? Laat ze dit dan uitvoeren en roep Grootmoeder in voor de ondersteuning en aanmoediging.  In organisaties moeten we stoppen met performance metingen. Benoem de output en  de weg er naar toe doet er niet toe, laat los!

Welke organisatie durft? Ook in organisaties zouden we veel meer kunnen vertrouwen op de ingenieuze manieren waarop mensen zich iets eigen maken. Ik ben er van overtuigd dat het werkt.

Meer informatie over provocatief coachen?