Onderbreek mij AUB

Onderbreken helpt je cliënt.

provocatieve techniek: onderbreken.jpg

Het durven onderbreken van een cliënt in een coachingssessie is een van de lastigste vaardigheden. Mijn deelnemers moeten dit leren in de opleiding tot provocatief coach. 
Dat komt omdat ze van huis uit goede omgangsvormen geleerd hebben waar de volgende regel geldt: laat iemand uitpraten. Ook in veel coachopleidingen is dit een must. Het effect is echter dat dit meestal leidt tot langdradige en oninteressante verhalen van de cliënt.

Iemand laten uitpraten is op zich een hele goede regel. Als we die niet meer aan onze kinderen zouden leren, dan gaan zij te pas en te onpas door onze verhalen heen leuteren. Ik zie het bij mijn eigen kroost. Zodra ik met een vriendin in een geanimeerd gesprek raak, dan komt
nummer 1:
“Mamaah heb je die brief voor school met de uitwisseling van Nantes al verstuurd? Dat moet vandaag!”
of nummer 2
“Mam, zal ik je nu dat spannende deel uit het boek van de Grijze Jager voorlezen?”
of nummer 3
“Mama we zouden vandaag macarons maken en dit wil ik nu doen??!”

Elke dag is een uitdaging om kinderen te leren hun behoeftes uit te stellen. ‘Niet nu’, zeg ik, ‘je wacht met vragen tot ik uitgepraat ben met Fenna en dan beantwoord ik je vraag’. Beantwoord je als ouder direct de vraag, dan werk je mee aan hun onverzadigbare lust alles in het NU te bevredigen. En dat is kwalijk. Want uitstel van bevrediging, als je dat goed kan, is een indicator voor later succes in je werk.

Maar in de coachkamer is het anders en gebruik je de vaardigheid ‘iemand onderbreken’ voor een andere reden dan NU je behoefte te bevredigen. Iemand onderbreken betekent dat je iemand NIET zijn verhaal laat vertellen. Je onderbreekt het verhaal en dat is juist de bedoeling. 
‘Zal ik u mijn hele verhaal mailen?’ ‘Nee dank je’, zeg ik dan. Omdat dit het verhaal is waar je vast in loopt en als ik je dat wéér laat vertellen, dan zit je in dezelfde shit. Het doel van onderbreken bij het provocatieve gesprek is dat je
de cliënt niet laat doorgaan met wat hij al zijn hele leven doet
Je bent in deze vorm van coaching het antwoord op iemands probleem, doordat je ook werkelijk handelt. Je stopt het verhaal. De meta boodschap naar je cliënt is:
Ik laat jou niet hetzelfde zijn als je bent geweest. En daarvoor kom je tenslotte bij de coach!

onderbreek uw cliënt.jpg

Doordat jij deze onderbreking durft te doen ben je met jouw gedrag een voorwaarde voor verandering. Dit een van de krachtigste gesprekstechnieken die ik ken.

Provocatieve technieken: onderbreken en een eigen verhaal vertellen.

Wil je provocatief coachen onder de knie krijgen? Dan word je in de opleiding hier op getraind. Deelnemers zeggen meestal: "het is voor mezelf ook verfrissend, anders draai ik door in mijn eigen verhaal"

Opleiding provocatief coachen

Adelka Vendl, 20-09-2017

Meer informatie over provocatief coachen?

Boek van Adelka Vendl over provocatief coachen