“De grenzen van verdraagzaamheid” Bekroonde essays NRC

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
PRIJSVRAAG 2016

De grenzen van verdraagzaamheid” Bekroonde essays NRC

de-grenzen-van-verdraagzaamheid-bekroonde-essays-nrc

COLOFON
Uitgave: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Redactie: Saskia van Manen
Drukkerij: StyleMathôt, Haarlem
ISBN: 978-90-78396-19-2
ISSN: 2212-5949
Oktober 2016

Lees hier het hele artikel