Return on investment Van coaching

Bedrijven die persoonlijke ontwikkeling om zakelijke redenen inzetten, zien een ROI tot een 7-voud van de oorspronkelijke investering terug.

Wetenschappelijke publicaties:
Hieronder volgen enkele wetenschappelijke publicaties over de ROI van coaching:

Fortune 500
Onder werknemers van Fortune 500 is een onderzoek uitgevoerd naar de winstgevendheid van Coaching (Mc Govern et. al., 2001). Resultaten wijzen uit dat coaching een 529% Return on Investment leverde en tevens verschillende, significante immateriële voordelen voor het bedrijf (zoals een toename van de productiviteit en werktevredenheid). Met het werknemersbehoud in acht genomen was de totale ROI 788%. Deze studie verschaft inzicht in hoe men de impact en effectiviteit van coaching nog meer kan optimaliseren.

Financiële impact van coaching
In het onderzoek van Parker-Wilkins (2006) naar de financiële impact van coaching werden drie stappen toegepast:
-Het begrijpen van de verwachte zakelijke waarde van coaching door het management (o.a. toegenomen productiviteit, diversiteit, werktevredenheid, klanttevredenheid en teamwork)
-Vaststellen wat de medewerkers hebben geleerd van coaching
-Onderzoeken hoe werknemers het geleerde toepassen en op deze wijze extra financiële waarde voor het bedrijf creëren.
Resultaten wijzen uit dat wanneer de effecten voor coaching werden geïsoleerd (waardoor effecten van andere variabelen werden uitgesloten), coaching zorgde voor een rendement van 689% op de investering. Daarbij ervoeren werknemers een verbeterde samenwerking binnen een team, een hogere werktevredenheid, toegenomen productiviteit en een toegenomen klanttevredenheid.

young-business-people-e1360960571284.jpg